Tuesday, February 3, 2004

"Malaysia Belongs To All Races"

Oleh/By : DATO' SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI
PERDANA MENTERI MALAYSIA
Tempat/Venue : STADIUM PUTRA, BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR

Tarikh/Date : 02/03/2004
Tajuk/Title : MAJLIS PELANCARAN KEMPEN “SAYA ANAK MALAYSIA” (02-03-2004)

. SAYA YAKIN BAHAWA KEHIDUPAN DI NEGARA INI AKAN TERUS AMAN DAN MAKMUR DENGAN SYARAT, SEMANGAT PERPADUAN DAN SEMANGAT PATRIOTISME TERUS DIPUPUK. PERHUBUNGAN RAPAT MASYARAKAT MALAYSIA PERLU TERUS DIPERKUKUHKAN. RAKYAT MALAYSIA YANG MAJMUK PERLU MENYEDARI BAHAWA NEGARA MALAYSIA YANG DIDUDUKI SEKARANG BUKAN MILIK SATU PIHAK SAHAJA, TETAPI MILIK BERSAMA DAN KITA PERLU MEMPERTAHANKANNYA.